TipBrunssum TipBrunssum TipBrunssum TipBrunssum

Uw mening over Brunssum Aanmelden

22-05-2019

Bibliotheek

Publieke raadpleging onder de inwoners van Brunssum over de bibliotheek

Horst, 25 juni 2019

Bibliotheek Brunssum
De gemeente Brunssum steekt €484.000 in de Openbare Bibliotheek om zo de bibliotheek te behouden. De bibliotheken van Brunssum en Kerkrade gaan fuseren. Toponderzoek vroeg de deelnemers van TipBrunssum hoe vaak men het afgelopen jaar de Openbare Bibliotheek heeft bezocht. De meerderheid (59%) geeft aan de Openbare Bibliotheek het afgelopen jaar niet bezocht te hebben; 41% van de respondenten geeft aan de Openbare Bibliotheek het afgelopen jaar wel bezocht te hebben.

Bijna drie kwart van de respondenten (74%) is voorstander voor het behoud van de Openbare Bibliotheek, 4% is tegenstander. Redenen van de voorstanders zijn dat de bibliotheek een belangrijke voorziening is voor de samenleving, ook moeten informatie en kennis toegankelijk blijven in Brunssum.

De Openbare Bibliotheek is onmisbaar
Benieuwd naar hoeveel procent van de respondenten de Openbare Bibliotheek onmisbaar acht? Lees hier de volledige rapportage. 94 respondenten van TipBrunssum namen deel aan het onderzoek. Hierdoor zijn de resultaten op dit moment nog indicatief en niet representatief.

Alle onderzoeken van het burgerpanel TipBrunssum zijn te lezen op www.TipBrunssum.nl. Wilt u ook meepraten en meedenken met de volgende raadpleging van TipBrunssum? Meld u hier aan voor TipBrunssum.

 


Download resultaten