TipBrunssum TipBrunssum TipBrunssum TipBrunssum

Uw mening over Brunssum Aanmelden

16-01-2020

Betrokkenheid met de gemeente Brunssum en provincie Limburg

Onderzoek van de beleving van de burgerparticipatie in de gemeente Brunssum

Mate van participatie in de gemeente Brunssum bij het maken van gemeentelijk beleid. Zie in het plaatje hoe de gemeente Brunssum scoort t.o.v. buurgemeenten en de rest van Limburg. Op een schaal van 1 tot 10 konden inwoners aangeven in welke mate ze zich betrokken voelden bij hun eigen gemeente. Lees de onderliggende resultaten over burgerparticipatie in bijgaande rapportage. 


Download resultaten